Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Colofoon

Adresse: Gerold Ohlenbusch
  Sippenverband Harm und Hille Oldebusch
  Bardenflether Helmer 3
  27804 Berne
  Duitsland
 
Telefoon: +49 (0) 421 671500


Rechtshinweis:

Het Sippenverband Harm und Hille Oldebusch actualiseert de gegevens op zijn Website regelmatig. Desondanks kunnen zich in de tussentijd veranderingen voordoen. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard en/of garantie kan niet worden gegeven inzake de juistheid of volledigheid van het ter beschikking gestelde materiaal.

Hetzelfde geldt voor alle andere Websites, die via en Hyperlink kunnen worden benaderd. Het Sippenverband Harm und Hille Oldebusch is voor de Websites, die door middel van zo’n verbinding kunnen worden benaderd, niet verantwoordelijk. Overigens houdt het Sippenverband Harm und Hille Oldebusch zich het recht voor om in het gepubliceerde materiaal veranderingen of aanvullingen aan te brengen.

Inhoud en opzet van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het Sippenverband Harm und Hille Oldebusch.