Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Oorsprong Hofstede Naamsvariaties Literatur

Onderzoek door onze familievereniging

Een aantal leden houdt zich bezig met genealogie. Naast het achterhalen van namen, datums en gebeurtenissen neemt het duiden van de genealogische samenhang en het inpassen van familietakken en belangrijke plaats in. Daartoe behoort ook het aankoppelen van geëmigreerde Ohlenbuschen aan onze Stamboom. Tot op heden konden stamreeksen van 28 familietakken worden samengesteld.
Ondertrouwregistratie van Joh. Arend Oldenbusch op 4 mei 1747 te Amsterdam met Elisabeth Aalders Toch is nog lang niet van alle personen de herkomst vastgesteld.
Ook interesseert het ons meer te weten te komen over buitengewone persoonlijkheden in de familie, die door b.v. hun bekwaamheid, verdiensten of door wat ze bereikt hebben bekend zijn geworden.

Ieder, die ons meer informatie kan verschaffen, zijn wij dankbaar.